เข้าร่วมอบรม National Fire Protection Association Life Safety Certification Course (NFPA)

November 12, 2013

image ทางบริษัท PoweRADE ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมอบรม NFPA

           การอบรม National Fire Protection Association (NFPA)  เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความปลอดภัยของสาธารณชน มาตรฐานความปลอดภัยของ NFPA กว่า 300 ประเภท ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และนำมาใช้ในกระบวนการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารให้มีความปลอดภัย

          ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบไปด้วยหัวหน้าตึกและอาคารสถานที่ เจ้าของสถานที่ ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้บริหารและผู้จัดการความปลอดภัยอาคาร วิศวกร สถาปนิค ผู้ออกแบบอาคารสถานที่ ผู้จัดการความเสี่ยง ที่ปรึกษาสถานที่ หัวหน้าโครงการ

          การอบรม NFPA นี้ยังตอบสนองความต้องการของเจ้าของตึกและอาคาร ที่ต้องการจะผ่านข้อหมายการตรวจสอบอาคาร เนื่องจากประเทศไทยมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันในด้านไฟไหม้อาคารหลายครั้งหลายหน ยกตัวอย่างเช่น ซานติก้าคลับ เมื่อต้นปี 2552 และ คอนโดสี่พระยาริเวอร์วิว การเกิดเพลิงไหม้ทุกครั้งย่อมนำมาซึ่งการเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งสิ้น

          จากการตรวจสอบอาคาร 3,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร พบว่ามีตึกสาธารณะหลายแห่งที่ไม่ได้รับมาตรฐาน หรือไม่ผ่านการตรวจสอบอาคาร การอบรม NFPA จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัย สำหรับธุรกิจและทรัพย์สินทั้งหมดในอาคาร

Copyright©2012 by PoweRADE Co.,Ltd. All right reserved.
Formore Infomation Please contact Tel.0-2322-0810-6 (Auto) Fax.0-2322-0430 or email prasop@powerade.co.th jenwit@powerade.co.th
Administrator Login